12.6.06

தேன்கூட்டிற்கு நன்றி!

நேற்று தேன்கூட்டினை பார்வையிட்ட எனக்கு இன்ப அதிர்ச்சி! என்னையும் எனது வலைப்பதிவினையும் அறிமுகப்படுத்தி கெளரவித்திருந்தனர். வலைப்பதிவாளர்களிடம் அதிகம் அறிமுகமில்லாத என்னைப் போன்றவர்களுக்கு இத்தகைய அறிமுகங்கள் தேவையான ஒன்று. தேன்கூடு நிர்வாகத்தினருக்கும், என்னைப் பற்றி சில வரிகளை எழுதிய அந்த அன்பிற்கும் நன்றி! (எழுதியது யாரென்று எனக்குத் தெரியும்)

இன்றிலிருந்து கோடை விடுமுறை கழிந்து நீதிமன்ற பணி தொடங்குகிறது... வலைப்பதிவினை தொடர்ந்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமென்று இந்த அறிமுகம் ஊக்கமும், உறுதியும் அளித்துள்ளது. நன்றி!

1 comment:

முத்து(தமிழினி) said...

வாழ்த்துக்கள் வக்கீல் சார்