14.7.06

துணை


மூச்சுக்கு புகையை
காற்றாய் உள்ளிழுக்கும்
நகரத்து வானில்
நட்சத்திரங்கள் ஏது?

ஆனாலும் தப்பித்த
ஒற்றை நட்சத்திரமொன்று
சிலசமயம் கண்சிமிட்டும்

அனைவரும் தூங்கிப்போன
பின்னிரவு வேளையிலும்
ஜன்னல் வழியே
பேசப்பார்க்கும்

பிளசரு காரு எப்போதோ
வந்து போகும்
கிராமத்து வானத்தில்
கண்கொள்ளாக் காட்சியாய்
கண்சிமிட்டிய நட்சத்திரங்கள்
ஆயிரமாயிரம்!

ஆனாலும் எனக்கு
தூக்கம் இழந்த
இவ்விருட்டு வேளையிலும்
துணைக்கு நிற்கும்
ஒரு நட்சத்திரம் போதும்!!

No comments: